Stop marnowaniu żywności!

STOP

Apel do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy o poparcie korzystnych dla osób prywatnych i organizacji charytatywnych rozwiązań dotyczących dystrybuowania żywności przez branżę spożywczą. Podpisz petycję!
Adresat:
Sejm RP
listy@sejm.gov.pl

Sejm w dniu 05.06.2015 przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności zgłoszonej przez Zjednoczoną Prawicę.

Według zapisów projektu:

“1. Przedsiębiorcy prowadzący sklepy są obowiązani nieodpłatnie przekazywać marnowaną żywność organizacjom pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

2. Przedsiębiorcy prowadzący sklepy są obowiązani zawrzeć pisemną umowę o przekazywaniu marnowanej żywności z organizacją pożytku publicznego, która zgodzi się na przyjmowanie marnowanej żywności.”

Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce 9 mln ton jedzenia rocznie jest marnowana, przy czym równocześnie 3 mln Polaków żyje na granicy ubóstwa, nie ma wątpliwości, iż wprowadzenie takiej ustawy zapewniłoby poprawę jakości życia w Polsce i ograniczyło wydatki na pomoc społeczną.

Autorom petycji zależy, aby pod inicjatywą podpisała się jak największa liczba organizacji pozarządowych, samorządowych, ale także i obywateli. Uprzejmie prosimy Państwa o podpisywanie się pod naszą petycją oraz indywidualną bezpośrednią wysyłkę jej treści zamieszczonej poniżej, w formie email do Pań Posłanek i Panów Posłów.

W razie pytań prosimy o kontakt: ilonateresapawluk@gmail.com

Apelujemy o udostępnienie petycji i przesłanie dalej. Tylko w ten sposób petycja może przynieść oczekiwany efekt!

Treść petycji:


Sejm RP
ul. Wiejska4/6/8
00-902 Warszawa

 

Szanowne Panie Posłanki i Szanowni Panowie Posłowie Sejmu RP

W raporcie Komisji Europejskie z 2010 roku możemy znaleźć informację, że w Polsce rocznie marnuje się 9 mln ton żywności. Równocześnie według danych GUS wzrasta poziom ubóstwa Polaków. Poniżej granicy minimum egzystencji żyje 6,7% mieszkańców Polski, czyli około 3 mln osób.

Od października 2013 roku, kiedy zniesiono podatek VAT na żywność przekazywaną organizacjom mającym status organizacji pożytku publicznego, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorstwa spożywcze przekazywały niewykorzystywaną z różnych powodów żywność na cele charytatywne. Niestety dotąd niewiele przedsiębiorstw podpisało stosowne umowy z właściwymi organizacjami.

Wydaje się więc jak najbardziej stosowne uregulowanie zasad przeciwdziałania marnowaniu pełnowartościowej żywności. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności zgłosiła dnia 05.06.2015 Zjednoczona Prawica i trafił on w Państwa ręce.

Mamy nadzieję, że głos polskich obywateli, wyrażony tysiącami podpisów pod petycją przyczyni się do uznania tematu jako ważki i zagłosujecie Państwo za wprowadzeniem odpowiedniej regulacji prawnej. Uchwalenie takiej ustawy, to pomoc najbardziej potrzebującym obywatelom i zysk dla wielu na różnych poziomach: ekologicznym, politycznym, społecznym, etyczno-moralnym, gospodarczym. 

Chcemy, aby w tej niezwykle ważnej sprawie dotarł do Państwa także głos naszego społeczeństwa.

Jesteśmy przekonani, że problem właściwego dystrybuowania żywności, to ogromna szansa na zrównoważony rozwój społeczeństwa. Polacy chcą być uznawani za osoby gospodarne, które wspomagają swoich bliskich nadwyżkami w wyprodukowanej żywności.

Zwracamy się do Pań Posłanek i Panów Posłów z prośbą o uwzględnienie apelu społeczeństwa obywatelskiego i uchwalenie przez Sejm prawa, które pomoże w zapobieganiu marnotrawienia żywności. Przedstawione w projekcie dnia 05.06.2015 rozwiązanie prawne daje możliwość egzekwowania właściwych działań.

Liczymy na zrozumienie przesłanek leżących u podstaw niniejszej petycji, wynikających z troski o jakoś życia naszego społeczeństwa.

 

Z wyrazami szacunku,
Ilona Teresa Pawluk
Inicjatorka kampanii “Stop! Marnowaniu Żywności”

 

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 30.07.2015 13:29

Komentarze: