Tramwaj przez Wisłę, nie przez działki – sprzeciw ws. trasy tramwaju na Gocław

13077096_1053062361403213_9183617216296503696_n1

Sprzeciwiamy się budowie linii tramwajowej przez tereny zielone Saskiej Kępy i Gocławia. Postulujemy rozważenie alternatywnych rozwiązań, w tym budowę nowej przeprawy na lewy brzeg Wisły. Oczekujemy poważnej debaty z Mieszkańcami nt. problemów komunikacyjnych Pragi-Południe.
Adresat:
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

1. Sprzeciwiamy się pomysłom budowy linii tramwajowej przez tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz równolegle do ciągu ul. Afrykańskiej i Międzynarodowej.

2. Postulujemy rozważenie alternatywnych rozwiązań poprawiających sytuację komunikacyjną Pragi-Południe, w tym m.in.: budowę przeprawy tramwajowej z Gocławia na lewy brzeg Wisły.

3. Oczekujemy poważnej debaty z Mieszkańcami nt. problemów komunikacyjnych Dzielnicy.

Forsowana przez Władze Miasta i Dzielnicy Praga-Południe propozycja trasy tramwajowej nie rozwiąże problemów komunikacyjnych naszej dzielnicy. Dodanie kolejnych linii tramwajowych na mocno obciążony most Poniatowskiego nie przyczyni się do poprawy sytuacji mieszkańców Gocławia, a spowoduje utrudnienia w komunikacji dla Mieszkańców innych części dzielnicy oraz degradację terenów zielonych historycznego Kanału Wystawowego i Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Nie akceptujemy dotychczasowego sposobu podejmowania decyzji i prowadzenia dialogu z Mieszkańcami o tak istotnej dla naszej Dzielnicy inwestycji. Oczekujemy, że Władze Miasta w porozumieniu z Władzami Dzielnicy, Radami Osiedli oraz Mieszkańcami wypracują kompleksowy plan rozwiązania problemów komunikacyjnych dzielnicy, który będzie konsekwentnie realizowany przez kolejne lata.

W duchu konstruktywnego dialogu proponujemy szereg alternatywnych rozwiązań, w tym m.in. wybudowanie nowej przeprawy tramwajowej z Gocławia, do planowanej linii tramwajowej na Siekierki i Sielce.

Zwracamy się do Pani Prezydent z prośbą o uwzględnienie naszego głosu i podjęcie działań korzystnych dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. 

Argumenty przeciw forsowanej trasie „Tramwaju na Gocław”:

1. Inwestycja spowoduje przeciążenie tramwajowe Mostu Poniatowskiego. Nie należy wyczerpywać przepustowości tramwajowej Mostu Poniatowskiego i Al.Jerozolimskich wprowadzaniem tam linii na Gocław, jeżeli planowany jest parking P&R przy węźle drogowym Marsa/Płowiecka, bo kierowców do przesiadki zachęci tylko dobra oferta tramwajowa. Jeśli tramwajem na Gocław zapchamy teraz Most Poniatowskiego, to nie będzie możliwości wysyłania większej liczby składów tramwajowych do P&R Marsa/Płowiecka.

2. Planowane nowe przejścia naziemne dla pieszych w Alejach Jerozolimskich obniżą przepustowość linii tramwajowej w ciągu Al.Jerozolimskie-Most Poniatowskiego-Al.Waszyngtona, uniemożliwiając osiągnięcie przez tramwaj na Gocław zapowiadanej częstotliwości jazdy co 4 minuty.

3. Torowisko utrudni mieszkańcom dostęp do ciągów spacerowych przez teren działek i wzdłuż brzegów Kanałku do Jeziorka Gocławskiego. Przejścia przez tory będą potencjalnymi miejscami wypadków.

4. Tramwaj przez działki nie rozwiąże w żadnym stopniu problemów komunikacyjnych Gocławia ani Saskiej Kępy. Przepustowość inwestycji oraz konieczność przesiadek według ostatnich zapowiedzi nie będzie dla Gocławia żadną wartością dodaną wobec istniejącej komunikacji autobusowej ze Śródmieściem. Saska Kępa zaś nie będzie miała praktycznej możliwości i potrzeby skorzystania z tak zaplanowanej trasy. Trzeba podkreślić, że wobec możliwej do osiągnięcia przepustowości byłyby to zmarnowane pieniądze. O wiele lepiej wybudować przeprawę przez Wisłę, mogącą obsłużyć większe ilości pasażerów i oferującą dużo dogodniejsze połączenia uzupełniające, a nie dublujące te już istniejące. 

5. Utrudnienia komunikacyjne po zakończeniu budowy – zmniejszenie liczby kursów tramwajowych i autobusowych, na czym ucierpi w szczególności rejon rozbudowującego się wciąż Grochowa.

6. Tramwaj przez działki spowoduje naciski na likwidację działek i przekazanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe, co przysporzy nowych problemów z komunikacją oraz infrastrukturą społeczną i stanowi zagrożenie dla ważnego klina napowietrzającego miasto.

7. Tramwaj przez działki (może jeszcze w osłonie ekranów akustycznych) będzie w istotny sposób naruszał harmonię krajobrazu i przyczyni się do degradacji kolejnych terenów zielonych na Pradze-Południe.

8. Warszawa ubiegała się o tytuł Zielonej Stolicy Europy – wycinka drzew nad Kanałem stoi w jaskrawej sprzeczności z ambicją budowania wizerunku miasta szanującego przyrodę.

9. Tramwaj przez działki wcale nie skróci w sposób radykalny czasu podróży z Gocławia do Centrum. W porównaniu z istniejącymi połączeniami będzie szybciej o… 4 minuty!

10. Obecny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Saskiej Kępy obejmujący skwerek (działka ewidencyjna gruntu nr 21) pomiędzy Kanałem Wystawowym a ul.Zwycięzców nie dopuszcza tam budowy torowisk tramwajowych.

11. Wiadukt nad Trasą Łazienkowską zniszczy miejsca lęgowe kaczki krzyżówki.

12. Częstotliwość przejazdów co 4 min. w jedną stronę może w rzeczywistości oznaczać przejazd tramwaju co 2 minuty (raz z kierunku Gocławia, raz na Gocław, 30 składów tramwajowych w ciągu godziny!)) i związany z tym hałas oraz problemy z przechodzeniem przez tory: na działki i ścieżki spacerowe wzdłuż Kanałku.

13. Linii tramwajowej nad Kanałem Wystawowym i przez działki nie było w Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku, a most z Gocławia na Siekierki jest zaznaczony na mapce załączonej do tej Strategii.

14. Linii tramwajowej nad Kanałem Wystawowym i przez działki nie ma w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania m.st. Warszawy”.

15. Tramwaj nad Kanałem to zagrożenie dla Kamionkowych Błoń Elekcyjnych w razie przedłużenia linii do ulicy Grochowskiej. 

Alternatywne propozycje efektywnego rozwiązania problemów komunikacyjnych Pragi-Południe:

1. Budowa przeprawy tramwajowej przez Wisłę i powrót do koncepcji budowy tramwaju przez Gocław – wzdłuż ul. Fieldorfa.

2. Budowa metra na Gocław.

3. Połączenie autobusowe łączące pętlę Gocław z liniami tramwajowymi na ul. Grochowskiej na wysokości pl. Szembeka i pętli na Gocławku.

4. Buspas na Moście Siekierkowskim z autobusami wyjeżdżającymi bezpośrednio z pętli Gocław.

5. Buspas na Wale Miedzeszyńskim z autobusami wyjeżdżającymi bezpośrednio z pętli Gocław do różnych mostów.

6. Utworzenie TramBuspasa na północnym torze w Al.Waszyngtona od ul.Kinowej do Ronda Waszyngtona.

Treść petycji:


Sz. P. Hanna Gronkiewicz – Waltz
Prezydent M. St. Warszawy

 

Szanowna Pani Prezydent,

Sprzeciwiamy się pomysłom budowy linii tramwajowej przez tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz równolegle do ciągu ul. Afrykańskiej i Międzynarodowej. Postulujemy rozważenie alternatywnych rozwiązań poprawiających sytuację komunikacyjną Pragi-Południe, w tym m.in.: budowę przeprawy tramwajowej z Gocławia na lewy brzeg Wisły. Oczekujemy poważnej debaty z Mieszkańcami nt. problemów komunikacyjnych Dzielnicy.

Forsowana przez Władze Miasta i Dzielnicy Praga-Południe propozycja trasy tramwajowej nie rozwiąże problemów komunikacyjnych naszej dzielnicy. Dodanie kolejnych linii tramwajowych na mocno obciążony most Poniatowskiego nie przyczyni się do poprawy sytuacji mieszkańców Gocławia, a spowoduje utrudnienia w komunikacji dla Mieszkańców innych części dzielnicy oraz degradację terenów zielonych historycznego Kanału Wystawowego i Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Nie akceptujemy dotychczasowego sposobu podejmowania decyzji i prowadzenia dialogu z Mieszkańcami o tak istotnej dla naszej Dzielnicy inwestycji. Oczekujemy, że Władze Miasta w porozumieniu z Władzami Dzielnicy, Radami Osiedli oraz Mieszkańcami wypracują kompleksowy plan rozwiązania problemów komunikacyjnych całej Pragi-Południe, który będzie konsekwentnie realizowany przez kolejne lata.

W duchu konstruktywnego dialogu proponujemy szereg alternatywnych rozwiązań, w tym m.in. wybudowanie nowej przeprawy tramwajowej z Gocławia, do planowanej linii tramwajowej na Siekierki i Sielce.

Zwracamy się do Pani Prezydent z prośbą o uwzględnienie naszego głosu i podjęcie działań korzystnych dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Liczymy na Pani poparcie w tej sprawie.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Mieszkańcy Warszawy

 

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 200 głosów 08.06.2016 11:06
Rozpoczęcie zbierania głosów 06.05.2016 10:13

Komentarze: