Uprościć rachunkowość dla małych i lokalnych organizacji pozarządowych

11783489294_85e286d51b_h

Małe i lokalne organizacje pozarządowe nie stać na opłacenie usług księgowych, a każde dodatkowe pieniądze powinny przekazywać na cele statutowe. Obecna sytuacja może skutkować likwidacją małych NGO, dlatego konieczne jest uproszczenie prawa i umożliwienie prowadzenia książki przychodów i rozchodów.
Adresat:
Minister Finansów
sekretariat.bmi@mf.gov.pl

Organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, szczególnie te małe, są obłożone zbyt skomplikowanymi przepisami w kwestii rachunkowości. Jeżeli organizacja ma 3000 zł roczny obrót to nie można w kwestii prowadzenia ksiąg porównywać jej do organizacji mającej 100000 lub 1000000 zł obrotu. Te organizacje mają zazwyczaj kilkanaście lub kilkadziesiąt pozycji – zdarzeń finansowych. Nie ma chętnych do nauki księgowości i sprawowania tego obowiązku.

Z drugiej strony, małych stowarzyszeń nie stać na to, żeby zatrudnić księgową lub przekazać księgi do kancelarii podatkowej. Wolimy te pieniążki przekazać na działalność statutową, czyli na zadania, dla których zostaliśmy powołani.

W niniejszej petycji proponuję, aby małe organizacje pozarządowe prowadziły tzw. książkę przychodów i rozchodów. Dzięki temu rozliczenie byłoby proste i bezproblemowe. Utrzymanie obecnej sytuacji spowoduje, że obywatele nie będą mogli się stowarzyszać, a coraz więcej mały lokalnych organizacji będzie się rozwiązywało.  Będzie to bardzo duży problem w sytuacji, gdy coraz większą trudnością jest znalezienie chętnych do pracy społecznej, a tym bardziej do prowadzenia pełnej księgowości w stowarzyszeniu. Jestem członkiem 3 organizacji i wiem, że zawsze problem jest z księgowym i/lub skarbnikiem, dlatego proszę o poparcie dla tej petycji.

Treść petycji:


Szanowny Panie Ministrze,

Chcemy uproszczenia rachunkowość dla małych (lokalnych) stowarzyszeń – prosimy o zastąpienie obowiązku przeprowadzenia pełnej księgowości książką przychodów i rozchodów. W tym celu w niniejszej petycji wnioskujemy o zmianę odpowiednich przepisów i dostosowanie ich do naszych potrzeb.

Z wyrazami szacunku,

Michał Piech

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 19.11.2014 15:19

Komentarze: