Wesprzyjmy Pana magistra Zbigniewa Zwierzyńskiego

DSC04839-21

W związku z sytuacją znanego, cenionego i bardzo lubianego przez uczniów Pana magistra Zbigniewa Zwierzyńskiego, wspólnie postanowiliśmy wystosować pismo wyjaśniające pewne kwestie oraz przedstawiające opinię absolwentów, którzy mieli zajęcia z fizyki z ww Nauczycielem. Prosimy o wsparcie i podpisy!
Adresat:
Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Gliwicach
gliwice@kuratorium.katowice.pl

Treść petycji:


Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Gliwicach
ul. Warszawska 35
44-102 Gliwice

 

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją znanego, cenionego i bardzo lubianego przez uczniów Pana magistra Zbigniewa Zwierzyńskiego, wspólnie postanowiliśmy wystosować pismo wyjaśniające pewne kwestie oraz przedstawiające opinię absolwentów, którzy mieli zajęcia z fizyki z wymienionym wyżej Nauczycielem.

Przede wszystkim chcielibyśmy poruszyć kwestię prowadzenia zajęć oraz przekazywania wiedzy. Trudno nam uwierzyć w zarzut złego nauczania. Większość z nas studiuje obecnie na kierunkach technicznych na których niezbędna jest ugruntowana wiedza z zakresu fizyki i matematyki. Na pierwszym roku studiów mieliśmy zajęcia z fizyki i nikt z nas nie miał żadnych problemów zarówno z rozwiązywaniem zadań jak i zaliczeniem przedmiotu, bazując przede wszystkim na wiedzy zdobytej w liceum. Ponadto, kilkoro z nas zdawało maturę podstawową lub rozszerzoną z fizyki i możemy się pochwalić wysokimi wynikami. W naszej klasie oceny wahały się od bardzo dobrej do dopuszczającej.

Nie ulega wątpliwości, że Pan Zwierzyński był wymagającym nauczycielem, ale to właśnie cecha, którą bardzo cenimy wśród nauczycieli, zwłaszcza z perspektywy czasu. Najlepiej wspomina się tych nauczycieli, którzy dużo wymagali i wiele nas nauczyli, jak właśnie Pan Zwierzyński. Przekazał nam nie tylko wiedzę dziedzinową, na którą składa się teoria oraz wzory niezbędne do rozwiązywania zadań, ale także pomógł zrozumieć wiele zjawisk oraz nabyć umiejętność podchodzenia do obliczeń w sposób inżynierski. Jest to ważne dla nas, zwłaszcza obecnie, gdyż pomaga nam radzić sobie ze skomplikowanymi zagadnieniami na studiach.

Warto także docenić zaangażowanie, z jakim Pan Zwierzyński podchodził do nauki każdego ucznia. Wspierał uczniów słabszych, którzy mieli problemy ze zrozumieniem zagadnień z fizyki, między innymi wskazując sposoby rozwiązywania zadań. Motywował także zdolniejszych uczniów do dalszej pracy, tłumacząc wiele dodatkowych kwestii. Nie tylko prowadził dodatkowe zajęcia dla osób, które nie radziły sobie z przedmiotem, ale także poświęcał prywatny czas na lekcje z osobami chętnymi do pogłębienia swojej wiedzy, ucząc, oprócz fizyki, także pewnych zagadnień matematycznych. Ze swojego wieloletniego doświadczenia wiedział, że wiedza, która kiedyś należała do podstawy programowej, będzie dla nas bardzo przydatna w późniejszej edukacji. Zawsze dawał możliwość poprawy oceny oraz rozwiązywał z nami dodatkowe zadania.

Drugą kwestią ważną poruszenia jest sposób zachowania nauczyciela podczas zajęć. Faktem jest, że Pan Zwierzyński wymyślał różne pseudonimy, zarówno dla uczniów jak i dla całej grupy. Jednakże żaden z nich nigdy nie miał zabarwienia obraźliwego. Jeśli chodzi o indywidualne pseudonimy, były to zazwyczaj przyjęte skróty od imion lub nazwisk, które sami uważaliśmy za zabawne i trafne. Akceptowaliśmy je z entuzjazmem i większości z nich używaliśmy także w naszych własnych kręgach. Warto zaznaczyć, że większości z nich używamy do dnia dzisiejszego. Niektóre z pseudonimów Pan Zwierzyński zapożyczał od nas, gdy usłyszał, jak nazywamy kolegę czy koleżankę. Najlepszym dowodem na brak złośliwości w takim podejściu jest sympatyczny pseudonim „Zwierzu”, którym nazywaliśmy naszego Pana z fizyki o którym z pewnością wiedział i go akceptował. 

Pan Zwierzyński traktował wszystkich bardzo sprawiedliwie i z szacunkiem. Nawet wybór osób do odpowiedzi odbywał się w sposób losowy z zamkniętymi oczami. Nikt z nas nigdy nie ucierpiał ani psychicznie, ani fizycznie. Najlepszym dowodem na to, że Pan magister był przez nas szanowany i lubiany jest częste wybieranie Go jako opiekuna na wycieczkach klasowych oraz dawanie skromnych podarunków od całej klasy na koniec roku szkolnego jak na przykład zdjęcia klasowe, kwiaty czy obrazki z wizerunkiem Nauczyciela. Załączamy wraz z listem zdjęcia świadczące o przedstawionych powyżej sytuacjach.

Uważamy, że Pan magister Zbigniew Zwierzyński jest prawdziwym nauczycielem z powołania. Takich nauczycieli coraz trudniej spotkać w naszych szkołach. Pan Zwierzyński nie szczędzi starań w przygotowaniu do zajęć i daje z siebie bardzo wiele, wkładając serce w to co robi, by przekazać wiedzę oraz umiejętności jakie posiada. Jest niezwykle kompetentnym pedagogiem i jesteśmy dumni, że mogliśmy mieć z nim zajęcia i wdzięczni za wszystko, czego nas nauczył. Dał nam także przykład bycia dobrym człowiekiem, pomógł zrozumieć wiele wartości, takich jak szacunek, czy systematyczna praca.

Mamy nadzieję, że nasza opinia zostanie uwzględniona i pomoże w podjęciu właściwych decyzji.

 

Wspierający całym sercem Pana magistra Zbigniewa Zwierzyńskiego

Podopieczni ww. Nauczyciela

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Petycja ukończona! 20.08.2015 19:20
Zebrano 400 głosów 19.08.2015 7:14
Zebrano 100 głosów 18.08.2015 12:21
Zebrano 50 głosów 18.08.2015 11:39
Zebrano 20 głosów 18.08.2015 11:12
Rozpoczęcie zbierania głosów 18.08.2015 10:44

Komentarze: