Więcej przymusowych szczepień dla wszystkich? Jest ryzyko, musi być wybór

mapka-aktualna-grudzień-2017

Do sejmu w każdej chwili może trafić nowelizacja ustawy o chorobach zakaźnych, której ideą są obowiązkowe szczepienia, już nie tylko dla dzieci. Teraz każdy Polak będzie na celowniku inspekcji sanitarnej, gdy zostaną wprowadzone przymusowe „szczepienia akcyjne” na foczą, małpią albo indyczą grypę.
Adresat:
Prezes Rady Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
kontakt@kprm.gov.pl

Pamiętacie sprawę świńskiej grypy i wykreowanej sztucznie „pandemii”? W 2009 roku Polska się obroniła. Była jedynym krajem, który nie kupił zbędnych i niebezpiecznych szczepionek. To się już nie powtórzy. Główny Inspektor Sanitarny przygotował rządowy (?), projekt zmiany ustawy, który zapewni firmom farmaceutycznym gwarantowany zbyt na ich produkty. Bez potrzeby ogłaszania przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii. Państwo polskie będzie zmuszone zgromadzić w Centralnej Bazie Rezerw zapas szczepionek na wypadek epidemii. Po zmianie ustawy będzie można po niego sięgnąć w każdej chwili – nawet po wystąpieniu pojedynczego przypadku choroby uznanej za szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną. Jakie to choroby? Odra, grypa oraz żółtaczka pokarmowa. Służby sanitarne będą mogły ogłosić w dowolnej chwili konieczność stosowania przymusowych szczepień „akcyjnych”. Ustawa nałoży ma każdego obowiązek zgody na wstrzyknięcie tych preparatów. Do szczepień na grypę ma kwalifikować pielęgniarka bez udziału lekarza. Podstawą do przymusowych szczepień interwencyjnych będą dotyczyły wszystkich, u których uzna się zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakaźnej. Seniorzy, medycy, nauczyciele, różne grupy zawodowe, przewlekle chorzy dorośli i dzieci – każdy będzie potencjalnych przymusowym „klientem” producentów szczepionek. Za uchylanie się od obowiązku będą grzywny. Jednorazowo do 10 tysięcy zł, łącznie do 50 tysięcy zł. Apelujemy do Premiera Rządu RP o wycofanie się z tych planów oraz wprowadzenie koniecznych zmian dotyczących systemu szczepień, gwarantujących respektowanie praw człowieka i pacjenta.

Treść petycji:


Sz. P.  Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze,

W związku z planami zmiany ustawy o chorobach zakaźnych, co doprowadzi do rozszerzenia listy obowiązkowych szczepień bez odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje i powikłania poszczepienne oraz bezpieczeństwo pacjentów, oczekujemy:

1. Opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), włącznie z opracowaniem procedur gwarantujących opiekunom prawnym i dorosłym pacjentom pełny udział w tym procesie (oraz pełna informacja o powikłaniach potwierdzona przez pacjenta pisemnie i monitorowanie stanu zdrowia pacjenta po szczepieniu, przekazywanie zgłoszeń działań niepożądanych szczepionek zgłoszonych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych automatycznie do organu prowadzącego rejestr NOP). 

2. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań wzorem 14 państw europejskich współfinansowanego przez producentów szczepionek dla wszystkich osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych – bez względu na długość leczenia w szpitalu.

3. Utworzenia listy ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek (z obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów).

4. Zniesienia sankcji wynikających z ustawowego obowiązku szczepień i wprowadzenia dobrowolności wzorem 18 państw europejskich uznając jego konstytucyjną niedopuszczalność.

5. Utworzenia odrębnego organu odpowiedzialnego za nadzór nad powikłaniami poszczepiennymi w tym NOP – obecnie nadzór ten prowadzony jest w rażącym konflikcie przez organ nadzorujący i egzekwujący jednocześnie tzw. „wyszczepialność” oraz handlujący preparatami szczepionkowymi bez kontroli sądowej, co łamie konstytucyjne prawa obywateli.

Oczekujemy również zainicjowania zmian koniecznych dla bezpieczeństwa dzieci i dorosłych pacjentów oraz zmierzających do realizacji naszych postulatów poprzez:
przeprowadzenie kontroli organów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu szczepień mając na względzie zgłoszone przez poszkodowanych nieprawidłowości podczas debaty „Obowiązek szczepień w Polsce”, która odbyła się na terenie Sejmu RP 15.09.2015 r. z inicjatywy obecnego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego (transmisja dostępna na stronie http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=0A9CDA6763C337FDC1257EC000218CD3)
przeprowadzenie kontroli w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz nadużyć osób pełniących funkcje publiczne, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa związane z systemem szczepień w Polsce, (biorąc pod uwagę przebieg ww. debaty oraz konferencji prasowej dostępnej na stronie sejmu http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=B7579106DD0300E2C1257EAE002DCC73#)
przeprowadzenie kontroli organów administracji odpowiedzialnych za nakładanie grzywien w celu przymuszenia do szczepień – jak wynika z opinii prawnej Biura Analiz Sejmowych o sygnaturze BAS-WAL-1686/15 z dnia 17.08.2015 r., oraz opinii prawnej uzupełniającej o sygnaturze BAS-WAL-1912/15 z dnia 11.09.2015 r., przygotowanych na zgłoszenie Posłanki PO Bożeny Szydłowskiej,  zawieranie porozumień pomiędzy Wojewodami a Inspekcją Sanitarną w zakresie prowadzenia postępowań i egzekucji w sprawie nie poddania dziecka szczepieniom przymusowym, jest bezprawne – analiza przywołuje 7 wyroków NSA będących dowodem opisanego stanu prawnego. Na przestrzeni kilku ostatnich lat urzędnicy usiłują stosować już trzecią i czwartą bezprawną ścieżkę administracyjną, co potwierdzają kolejne orzeczenia NSA, łamiąc prawo krajowe i międzynarodowe.
inicjatywę ustawodawczą uwzględniającą postulaty STOP NOP.

W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Premiera i całego rządu o pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji, biorąc pod uwagę potrzebę ustalenia pełnych kosztów społecznych i ekonomicznych powikłań poszczepiennych, ponoszonych zarówno przed budżet państwa, jak i rodziny.

Spełnienie naszych postulatów pomoże zmniejszyć liczbę powikłań poszczepiennych, poprawić ich diagnozowanie i leczenie oraz ustalić pełen bilans korzyści i strat programu szczepień prowadzonego w Polsce, a tym samym zadbać o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych pacjentów, którzy podobnie jak obywatele 17 państw europejskich, mają prawo podjąć suwerenną i świadomą decyzję czy, czym, kiedy i jak będzie szczepione ich dziecko i członkowie rodziny. Teraz jest przymus, brak informacji o powikłaniach i brak odpowiedzialności za nie, a osoby, które powinny bronić praw pacjentów, częstokroć okazują się lobbystami firm farmaceutycznych.

 Z wyrazami szacunku,

Zarząd

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

os. Jagiellońskie 69/1

61-217 Poznań

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Nowy rząd chce dołożyć trzy dawki obowiązkowych szczepień

Rząd chce uchylić przepisy ustawy zmieniającej finansowanie szczepień na NFZ w celu rozszerzenia obowiązkowych szczepień. Obowiązkowe natomiast mają stać się szczepionki przeciw pneumokokom.
http://www.rp.pl/Zdrowie/302239974-Za-szczepienia-najmlodszych-zaplaci-budzet-panstwa.html

23.02.2016 15:40
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Prezydent RP Andrzej Duda mimo naszych apeli podpisał ustawę - dalej zbieramy podpisy!

Ustawa rozszerzy listę szczepień obowiązkowych od 1 stycznia 2017 r.

Po spotkaniu w Kancelarii Prezydenta spodziewaliśmy się, że taka właśnie będzie decyzja. Liczymy jednak na podjęcie skutecznych działań zmierzających do realizacji naszych postulatów, zaczynając od skierowania zapytania dotyczącego przepisów nakładających obowiązek szczepień do Trybunału Konstytucyjnego (o czym rozmawialiśmy na spotkaniu), a także opracowanie nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych, utworzenia funduszu odszkodowań współfinansowanego przez producentów szczepionek dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych, utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek – na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów) oraz wprowadzenia dobrowolności szczepień wzorem 16 państw europejskich.

Nie przemawia do nas uzasadnienie decyzji pana prezydenta z uwagi na „oszczędność spowodowaną ograniczeniem występowania chorób zakaźnych, a zatem redukcją kosztów leczenia oraz ewentualnych kosztów leczenia ich powikłań”, ponieważ w analizie tej nie bierze się pod uwagę kosztów leczenia powikłań poszczepiennych i nikt nie zna ich pełnej skali. Nie ma procedur dotyczących ich diagnozowania i leczenia, co może być katastrofalne w skutkach i odbiera dzieciom szansę na zdrowie.

Nasza petycja pt. „Więcej obowiązkowych szczepień? Skoro jest ryzyko, musi być wybór!” zostanie po wyborach skierowana do nowego rządu. Liczymy też, że w kalendarzu obowiązkowych szczepień jednak nie znajdzie się kontrowersyjna, ryzykowna i o nieudowodnionej skuteczności w zapobieganiu rakowi, szczepionka przeciw HPV. Prosimy zatem o dalsze składanie podpisów.

Według uzasadnienia ustawy planowane rozszerzenie obowiązkowych szczepień ma mieć miejsce w styczniu 2017 r. Dlatego apelujemy do wszystkich osób, którym bliska jest sprawa bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, o włączenie się we wspólne działania zmierzające do wprowadzenia niezbędnych zmian przed tą datą. Musimy wyjść z podziemia, bez względu na poniesione ryzyko np. ostracyzmu w środowisku zawodowym, co dotyczy przede wszystkim lekarzy, czy nawet wśród przyjaciół i rodziny. Propaganda stworzona przez koncerny farmaceutyczne i fikcyjne, medialne epidemie tego nie ułatwiają, ale jesteśmy do tego zobowiązani wobec obecnych i przyszłych pokoleń dzieci i dorosłych pacjentów, którym odbierane są podstawowe prawa.

SKORO JEST RYZYKO, MUSI BYĆ WYBÓR!

Informacja o podpisaniu ustawy. http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/1/1/o_swiadczeniach_opieki_zdrowotnej.rtf

30.08.2015 12:21
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Czekamy na wyznaczenie terminu spotkania z ministrem w kancelarii Prezydenta w sprawie petycji.

Rozmowa z Wojciechem Kolarskim - ministrem w kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy:

"Apele mają znaczenie w każdej sprawie, bo prezydent zadeklarował w kampanii wyborczej otwartą prezydenturę. Prezydenturę dialogu. Nie tylko taki sposób pracy nad tworzonymi przepisami. Prezydentowi Dudzie wręcz zależy na tym, by debata publiczna dotyczyła bardzo konkretnych spraw.

Debata będzie dotyczyć obowiązkowych szczepień? Przeciwnicy tego zapisu także apelowali do prezydenta.

Zapewniam, że w najbliższych dniach spotkam się z grupą, która skierowała do prezydenta pismo w tej sprawie. To domena mojej pracy w kancelarii." Źródło: radiokrakow.pl

18.08.2015 15:57
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Senatorowie 7.08.2015 r. przyjęli ustawę bez poprawek. Ostatnia nadzieja w Prezydencie.

Są wyniki głosowania, senatorowie PO w większośc poparli ustawę, było dużo głosów wstrzymujących się i 10 przeciw. Mimo wszystko uznajemy to za sukces, że udało nam się dotrzeć do tylu osób prze zerowym wsparciu mediów głównego nurtu (to nie dziwi). Senat zadecydował o rozszerzeniu obowiązku szczepień bez odpowiedzialności za powikłania poszczepienne i bezpieczeństwo dzieci. Zignorowano głos ponad 17000 tysięcy osób. Teraz decyzja jest w rękach Prezydenta Andrzeja Dudy.
Prosimy o wsparcie wszystkich rodziców, dziadków, ludzi kultury, środowisko medyczne oraz każdą osobę, której na sercu leży dobro dzieci.

08.08.2015 12:39
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Dzisiaj głosowanie. Nadchodzą zmiany.

Głosowanie w Senacie zostało przełożone na 5.08.2015 r. pod koniec posiedzenia.
Senat przy skandalicznie niskiej liczbie senatorów przerobił zmiany do interesującej nas ustawy w niespełna 35 minut. Nikt nie zgłosił się do dyskusji. Trzech senatorów zadało pytania. Debata nad ustawą o tzw. "uzgodnieniu płci", dedykowana ok. 40 osobom rocznie, zajęła Senatorom 4 godziny burzliwej dyskusji.
Jak wynika z wywiadów przeprowadzonych w parlamencie okazało się, że posłowie ufając posłowi-sprawozdawcy w ogóle nie zdawali sobie sprawy, co faktycznie poparli.
Wygląda na to, że w Senacie sprawy mają się podobnie...
Mimo wszystko na pewno czujecie tak jak my, że bez względu na wynik głosowania nastąpią zmiany. To proces, którego już nie da się zatrzymać. Społeczeństwo przestaje wierzyć w medialny teatrzyk, który ma skierować agresję przeciwko ich jedynym rzecznikom, osobom, które przez swoje często bolesne doświadczenia, wiedzą więcej i postulują o konieczne zmiany. Dlatego nie ustawajmy w swojej pracy i dzielmy się świadomością dotyczącą naszych podstawowych praw, a wkrótce osiągniemy cel i każdy pacjent będzie miał PEŁNĄ INFORMACJĘ I WOLNOŚĆ WYBORU.
Dziękujemy Wam z zaangażowanie! Razem wiele zdziałamy!

05.08.2015 14:51
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Jutro ustawą zajmie się Senat. Czy senatorowie wysłuchają rodziców poszkodowanych dzieci?

Prosimy o zapoznanie się z Raportem z badania ankietowego pt. "Przyczyny rezygnacji ze szczepień"

Ankieta została przeprowadzona przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP za pośrednictwem strony ankietka.pl i portalu społecznościowego Facebook wśród ok. 2000 rodziców w czerwcu 2015 r.

Nieszczepione dzieci?

Wyniki ankiety obalają twierdzenia o kierowaniu się modą przez rezygnujących ze szczepień rodziców, powielane przez urzędników, ekspertów i dziennikarzy, ponieważ tzw. „nieszczepione dzieci” to najczęściej dzieci wcześniej szczepione (prawie 70%) – w większości do czasu wystąpienia u nich lub u ich rodzeństwa, albo bliskich osób, niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych. W świetle tych danych oburza kierowanie za pośrednictwem mediów, i to często przez funkcjonariuszy publicznych, agresji społecznej przeciw dzieciom, które zostały zaszczepione pod przymusem administracyjnym i zapłaciły za to cenę, w imię solidarności społecznej, która jednak kończy się w chwili wystąpienia niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych: dzieci te nie mogły liczyć na prawidłową diagnozę i leczenie, ani na odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Powody rezygnacji ze szczepień

Każdy z wypełniających ankietę mógł zaznaczyć kilka odpowiedzi na każde z pytań. 70% rodziców zrezygnowało z dalszych szczepień po zapoznaniu się z informacjami na temat ich ryzyka, 60% rodziców straciło zaufanie do systemu szczepień m.in. przez postawę lekarzy i urzędników, 38% szczepiła do czasu wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i późniejszych powikłań, 40% spotkała się z niepożądanym odczynem poszczepiennym u siebie, poprzedniego dziecka, w rodzinie lub u znajomych, a 34% nie szczepi również ze względu na produkcję niektórych szczepionek w oparciu o linie komórkowe z aborcji. 10% zrezygnowało ze szczepień w wyniku konsultacji z lekarzem, a 8% szczepi wybiórczo.

Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP)

Zgodnie z ustawową definicją niepożądany odczyn poszczepienny to „niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym”. Każdy problem zdrowotny, który wystąpi w tym czasie powinien zostać uznany za NOP, a następnie zgłoszony przez lekarza do stacji sanitarno-epidemiologicznej pod groźbą kary grzywny. Jak pokazują wyniki ankiety, znaczna większość NOP nie zostaje zarejestrowana, a nieliczne zgłoszenia świadomych tej konieczności rodziców są kwestionowane przez lekarzy i stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia NOP- ami są m.in.:
1. odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG: obrzęk, powiększenie węzłów chłonnych, ropień w miejscu wstrzyknięcia, stan zapalny wokół miejsca wstrzyknięcia pow. 1–2 cm średnicy;
2. NOP-y ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN): encefalopatia, drgawki gorączkowe, drgawki niegorączkowe, porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół Guillaina-Barrégo i in.;
3. inne NOP-y: bóle stawowe, epizod hipotensyjno-hiporeaktywny, gorączka powyżej 39°C, małopłytkowość, nieutulony ciągły płacz, posocznica (SEPSA), w tym wstrząs septyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcje alergiczne, zakażenie BCG (np. gruźlica kości, mózgu, wielonarządowa), wstrząs anafilaktyczny, zapalenie jąder, zapalenie ślinianek, porażenie splotu barkowego;
4. oraz inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu (a w przypadku szczepienia gruźliczego BCG do 12 miesięcy po szczepieniu).

Skutki uboczne szczepionek zostały również opisane w ich ulotkach oraz charakterystykach produktu leczniczego, natomiast działania niepożądane występujące rzadko ujawniają się dopiero podczas stosowania szczepionek w skali masowej, o ile jest ono skutecznie monitorowane.

Według informacji od Ministerstwa Zdrowia: „Procedura zgłaszania przez lekarza niepożądanego odczynu poszczepiennego jest standardowym działaniem w kraju i realizowanym w celu zapewnienia właściwego monitoringu wystąpienia ewentualnych niepożądanych działań podawanych szczepionek, a także stanowi element zapewnienia pacjentowi właściwej opieki medycznej.” Rzetelną rejestrację NOP zaleca również WHO.

Palącą potrzebę zmian dotyczących systemu szczepień w Polsce można uzasadnić przykładem tego, co spotkało rodzinę zmarłego dwa dni po podaniu mu szczepionki przeciw błonicy i tężcowi 18-letniego Tomasza Gaickiego. Ten NOP również nie został zarejestrowany, mimo skargi złożonej przez ojca chłopca do stacji sanitarno-epidemiologicznej, a rodzina ma problemy z uzyskaniem obiektywnej opinii biegłych i ustaleniem prawdziwej przyczyny śmierci. Stowarzyszenie otrzymało również zgłoszenia śmierci Kubusia Skalika (NOP po szczepionce BCG), Zuzi Rojek (szczepionej wycofaną później serią szczepionki Euvax) oraz Basi Łuczyńskiej (szczepionej dwa dni przed śmiercią szczepionką Infanrix Hexa). W żadnym z tych przypadków służby medyczne nie biorą pod uwagę wystąpienia niepożądanego odczyny poszczepiennego. Rodzice wypełniając ankietę zgłosili nam m.in. następujące przypadki NOP: gorączka, opuchlizna, zaczerwienienie, nieutulony płacz (zwany przez rodziców krzykiem mózgowym), wysypka, pokrzywka, AZS, alergia, regres rozwoju, senność i zaburzenia snu, wymioty, biegunka, obniżenie odporności i ciągłe infekcje po każdej dawce, drgawki, epilepsja, paraliż, wstrząs, problemy z napięciem mięśniowym, zaburzenia neurologiczne, zapalenia oskrzeli i płuc, nadpobudliwość, bezdech, powikłania po szczepionce BCG, utrata apetytu oraz odra, świnka, różyczka poszczepienne.

Dowodem na głęboką dysfunkcjonalność systemu monitorowania NOP są opisane poniżej historie szczepionych dzieci oraz wyniki odpowiedzi na pytanie 4 ankiety. U 47% dzieci ankietowanych osób lekarz nie rozpoznał ani nie podejrzewał NOP mimo związku czasowego problemów zdrowotnych ze szczepieniami albo odmówił rejestracji NOP nawet pomimo tego, że sami rodzice zwrócili jego uwagę na czasowy związek objawów chorobowych dziecka ze szczepieniem, u 13% jeden lub kilku lekarzy poinformowało rodziców o związku problemów zdrowotnych ze szczepieniem, ale żaden ich nie zgłosił do sanepidu, u 10% NOP nie został zgłoszony mimo interwencji rodziców w przychodni lub sanepidzie, u 2% NOP został zgłoszony dopiero po interwencji rodziców w przychodni lub w sanepidzie, a tylko u 1% lekarz samodzielnie rozpoznał lub podejrzewał NOP i zgłosił go do sanepidu.


Skutkiem jest narażanie zdrowia i życia pacjentów

Poprzez całkowicie niewydolny system rejestracji NOP nie można ocenić skutków społecznych i ekonomicznych programu szczepień prowadzonego w Polsce, wieloletnich kosztów terapii i hospitalizacji dzieci z powikłaniami poszczepiennymi, ani kosztów odszkodowań, które skarb państwa powinien wypłacić poszkodowanym rodzinom, ponieważ nakładając przymus administracyjny i zalecając powszechne szczepienia ponosi pełną odpowiedzialność za ich skutki (systemy odszkodowań za powikłania poszczepienne funkcjonują w 13 państwach europejskich i w USA, a kolejny powstaje właśnie w Czechach).

Brak rozwiązania sygnalizowanych przez nas problemów, czyli niedziałającego nadzoru nad rejestracją NOP, udzielanie opinii publicznej fałszywych informacji odnośnie do rodzaju i skali działań niepożądanych szczepień oraz pozbawienie poszkodowanych osób prawa do odszkodowania jest równoznaczne ze świadomym narażaniem zdrowia i życia dzieci oraz szczepiących się dorosłych, działaniem wbrew prawom pacjenta, prawom konstytucyjnym każdego obywatela i prawom wynikającym z porozumień międzynarodowych (Karta Praw Człowieka, Europejska Konwencja Bioetyczna).

03.08.2015 12:55
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Dziękujemy za 15 000 podpisów! Przeczytajcie uzasadnienie zmiany ustawy przygotowanej przez STOP NOP

Celem działań podejmowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP jest zniesienie obowiązku szczepień, zmniejszenie liczby powikłań poszczepiennych poprzez zobowiązanie lekarzy do przeprowadzania bardziej wnikliwego wywiadu i badania kwalifikacyjnego przed wykonaniem szczepienia, usprawnienie systemu rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz utworzenie systemu odszkodowań za powikłania poszczepienne.

Zniesienie obowiązku

Obecnie obowiązujące przepisy są niejasne i prowadzące do błędnych interpretacji. Wojewodowie wbrew zapisom ustawy, z której usunięto zapis o karaniu nieszczepiących rodziców, wystawiają postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia od 100 do 5000 zł na rodzica za jedno dziecko (przepisy mówią o grzywnach do 10 000 zł pod rygorem nakładania dalszych grzywien w tej samej lub wyższej kwocie łącznie do 50 000 zł) i bez podstawy prawnej wyznaczają indywidualny termin poddania dziecka ryzykownemu zabiegowi medycznemu, jakim są szczepienia z zastosowaniem przepisów Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Sprawy w sądach administracyjnych na przestrzeni ostatnich kilku lat są wygrywane przez rodziców odwołujących się od nałożonych grzywien i już dwukrotnie Naczelny Sąd Administracyjny orzekł o błędach proceduralnych, co skutkowało umorzeniem postępowań przeciw rodzicom i pokrywaniem kosztów sądowych z pieniędzy publicznych.

Obowiązek szczepień prowadzi do wielu patologii. Rodzice rezygnujący ze szczepień często po doświadczeniu zignorowanych przez personel medyczny niepożądanych odczynów poszczepiennych przez ich dzieci, są zmuszani w placówkach służby zdrowia do podpisywania niezgodnych z prawdą oświadczeń pod groźbą nie wydania skierowania lub recepty, straszeni śmiercią dziecka, szantażowani i poniżani. Wielokrotnie personel medyczny uznaje, że obowiązek szczepień likwiduje prawa pacjenta i przestają one obowiązywać. Dzieci bez wiedzy rodziców są poddawane szczepieniom już w pierwszych godzinach życia w szpitalach położniczych, a czasem dochodzi również do sytuacji, że noworodek zostaje zaszczepiony mimo sprzeciwu rodziców.

Zniesienie obowiązku szczepień nie wpływa znacząco na spadek liczby szczepionych dzieci o czym świadczy badanie wykonane we Włoszech, gdzie w 2008 roku w regionie Veneto z populacją pięciu milionów osób zniesiono wszystkie obowiązkowe szczepienia, a ich zasięg był starannie monitorowany. Ocena wyszczepialności przeprowadzona dwa lata później wykazała niewielki spadek stóp zasięgu szczepień, a jej poziom pozostał znacznie powyżej planowanego 95% [1]

Świadczy o tym również poziom tzw. wyszczepialności w państwach gdzie szczepienia są dobrowolne. Wykazano, że w regionach gdzie jest wolność świadomego wyboru, utrzymuje się zalecany przez WHO wysoki poziom szczepień osiągnięty bez nałożonego obowiązku.

Obowiązek szczepień w Polsce jest anachronizmem prawnym po poprzednim ustroju i powinien zostać zniesiony. W 16 krajach europejskich szczepienia są dobrowolne, a w 13 od wielu lat funkcjonują systemy odszkodowań. [2]

Około 60% obywateli UE [3] korzysta z podstawowego prawa dobrowolności szczepień. Szacuje się, że obecnie prawie 400 milionów Europejczyków w krajach członkowskich Unii Europejskiej korzysta ze swobody wyboru lub odmowy szczepień, a około 258 mln nie [4]. Szczepienia są obowiązkowe w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, na Węgrzech, Łotwie, Malcie, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Słowenii [5] oraz potencjalnie w innych krajach, które będą nowymi członkami, np. Albanii, Macedonii, Czarnogórze, Serbii i innych, które dołączą Unii Europejskiej. W niektórych krajach obowiązek dotyczy tylko od 1 do 4 szczepionek (w Belgii, Francji i we Włoszech).
Ponadto nałożenie obowiązku szczepień tylko na część społeczeństwa (niecałe 8 milionów dzieci i młodzieży do lat 19), które ponosi cenę powikłań poszczepiennych również w celu ochrony nie poddanych obowiązkowi 30 milionów dorosłych obywateli, stanowi naruszenie art. 32 Konstytucji RP: Art., który mówi: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” oraz: „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

Obowiązek szczepień w prawie międzynarodowym

Wszelkie niedobrowolne i wymuszone leczenie jest naruszeniem:
- Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
- Konwencji ONZ o Prawach Dziecka,
- Konwencji Rady Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie,
- Europejskiej Karty Praw Pacjenta,
- Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ,
- a nawet Kodeksu Norymberskiego (zbioru zasad etyki dot. eksperymentalnych badań medycznych na ludziach ustalonych w wyniku szeregu procesów norymberskich po zakończeniu II wojny światowej).

Stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mówi, że obowiązkowe
szczepienia jako przymusowe zabiegi medyczne oznaczają ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, gwarantowanego przez art. 8 § 1 Konwencji o Prawach Człowieka, który stanowi co następuje:
1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.
2. Władza publiczna nie może ingerować w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków, zgodnie z prawem i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, na ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. [6]

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi wyraźnie: "Wolna i świadoma zgoda musi być przestrzegana w dziedzinie medycyny i biologii oraz "Każdy ma prawo do poszanowania swej integralności fizycznej i psychicznej" i wreszcie: "zakaz praktyk eugenicznych i wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku musi być przestrzegana ".

Konwencja Rady Europejskiej o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny stwierdza wyraźnie: "Interesy i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki". Stwierdza również: "Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby zainteresowanej. Przed dokonaniem interwencji osoba zainteresowana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba zainteresowana może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę. "
Europejska Karta Praw Pacjenta stwierdza wyraźnie: "Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogą umożliwić mu aktywnie uczestniczyć w decyzjach dotyczących jej zdrowia; informacja ta jest warunkiem wstępnym dla jakiegokolwiek postępowania i leczenia, w tym udział w badaniach naukowych (4 - Prawo do wyrażenia zgody) ". Stwierdza również: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru spośród różnych zabiegów i dostawców na podstawie odpowiednich informacji (5 - Prawo do Wolnego Wyboru)" a także: " Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, niewyrządzających jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką lekarską, oraz prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi normami bezpieczeństwa. (9 - prawo do bezpieczeństwa) ".
Konwencja ONZ o prawach dziecka wyraźnie stwierdza: "Rodzice... ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich troski ".

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych stwierdza wyraźnie: "Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność ... ... do swego wyznania lub wiary w nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów ".

Kodeks Norymberski stwierdza wyraźnie: "Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie konieczna".

Świadoma zgoda pacjenta i kwalifikacja do szczepienia

Rodzice nie uzyskują pełnej informacji o działaniach niepożądanych oraz nie otrzymują ulotek preparatów szczepionkowych przed wykonaniem szczepienia, co łamie prawa pacjenta. Lekarz wykonujący badanie kwalifikacyjne powinien przed szczepieniem uzyskać świadomą zgodę opiekuna faktycznego oraz powinien, zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, poinformować o składzie preparatu szczepionkowego, działaniach szczepienia i mogących wystąpić odczynach poszczepiennych. W praktyce rodzice otrzymują co najwyżej informację o możliwym zaczerwienieniu w miejscu wkłucia, obrzęku i gorączce. Proponowana zmiana przepisów wprowadza obowiązek przeprowadzenia szczegółowego wywiadu z pacjentem i monitorowania stanu zdrowia po wykonaniu szczepienia, co pozwoli wykluczyć przeciwwskazania, ograniczy liczbę faktycznych powikłań poszczepiennych oraz poprawi respektowanie praw pacjenta i staranność w trakcie kwalifikowania pacjenta do szczepienia.

System rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych

Zgodnie z ustawową definicją niepożądany odczyn poszczepienny to „niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym”. Każdy problem zdrowotny, który wystąpi w tym czasie powinien zostać uznany za NOP, a następnie zgłoszony przez lekarza do stacji sanitarno-epidemiologicznej pod groźbą kary grzywny. Znaczna większość NOP nie zostaje zarejestrowana, a nieliczne zgłoszenia świadomych tej konieczności rodziców są kwestionowane przez lekarzy i stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia NOP- ami są m.in.:
1. odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG: obrzęk, powiększenie węzłów chłonnych, ropień w miejscu wstrzyknięcia, stan zapalny wokół miejsca wstrzyknięcia pow. 1–2 cm średnicy;
2. NOP-y ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN): encefalopatia, drgawki gorączkowe, drgawki niegorączkowe, porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół Guillaina-Barrégo i in.;
3. inne NOP-y: bóle stawowe, epizod hipotensyjno-hiporeaktywny, gorączka powyżej 39°C, małopłytkowość, nieutulony ciągły płacz, posocznica (SEPSA), w tym wstrząs septyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcje alergiczne, zakażenie BCG (np. gruźlica kości, mózgu, wielonarządowa), wstrząs anafilaktyczny, zapalenie jąder, zapalenie ślinianek, porażenie splotu barkowego;
4. oraz inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu (a w przypadku szczepienia gruźliczego BCG do 12 miesięcy po szczepieniu).

Skutki uboczne szczepionek zostały również opisane w ich ulotkach oraz charakterystykach produktu leczniczego, natomiast działania niepożądane występujące rzadko ujawniają się dopiero podczas stosowania szczepionek w skali masowej, o ile jest ono skutecznie monitorowane.

Według informacji od Ministerstwa Zdrowia: „Procedura zgłaszania przez lekarza niepożądanego odczynu poszczepiennego jest standardowym działaniem w kraju i realizowanym w celu zapewnienia właściwego monitoringu wystąpienia ewentualnych niepożądanych działań podawanych szczepionek, a także stanowi element zapewnienia pacjentowi właściwej opieki medycznej.” Rzetelną rejestrację NOP zaleca również WHO.

Według opinii byłego Konsultanta Krajowego w dziedzinie epidemiologii, prof. Andrzeja Zielińskiego zgłaszalność niepożądanych odczynów poszczepiennych jest zaniżona, a przecież „Raportowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) jest podstawą oceny bezpieczeństwa szczepionek w ich praktycznym zastosowaniu po zarejestrowaniu i dopuszczeniu na rynek. Raportowanie to stanowi podstawową barierę zabezpieczającą przed szkodliwymi efektami nie wykrytymi w badaniach klinicznych lub występującymi w skutek błędów w przechowywaniu i transporcie szczepionek” Apel do lekarzy o skrupulatne dokonywanie obowiązkowych zgłoszeń zachorowań i NOP dla wspólnego dobra lekarzy i pacjentów, nie odniósł skutku. (Apel w sprawie zgłaszania chorób zakaźnych i niepożądanych odczynów poszczepiennych z 2008 r.) Dopiero od czasu powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP i na skutek jego działalności informacyjnej, liczba zgłoszonych NOP uległa niemal podwojeniu.

W analizach ekonomicznych uzasadniających stosowania konkretnych szczepionek i rekomendacjach wprowadzenia ich do kalendarza szczepień nie bierze się pod uwagę skutków ekonomicznych i społecznych powikłań poszczepiennych, kosztów leczenia i hospitalizacji oraz odszkodowań dla poszkodowanych na ich skutek. Szczepienie jest poważnym zabiegiem medycznym i może powodować niepożądane działania, skutkujące przejściową lub trwałą utratą zdrowia, chorobą przewlekłą, niepełnosprawnością, a nawet śmiercią. Ustalenie kosztów ponoszonych przez skarb państwa i pacjentów jest niemożliwe, ponieważ nie ma wiarygodnej bazy niepożądanych odczynów poszczepiennych i procedur, które pomogą jednoznacznie ustalić związek przyczynowy.

Działania niepożądane leków (ADR), do których należą działania niepożądane szczepionek (Vaes), są za piątą najczęstszą przyczyną zgonów w UE [7], ale ich liczba może być jeszcze wyższa, ponieważ jest wiele nie zarejestrowanych przypadków, co potwierdził David Kessler, szef FDA. [8], w przypadku szczepionek brak uznania związku przyczynowego jest kolejnym problemem.

Nierzetelne statystyki poddają też w wątpliwość intencję szczepień, którą ma być dobro dzieci i pacjentów. Przepisy karne dotyczące grzywny dla lekarza nie wywiązującego się z obowiązku zgłoszenia NOP są w praktyce martwym przepisem, a nie zarejestrowanie NOP może mieć groźne konsekwencje zdrowotne dla danego dziecka, okazać się niebezpieczne dla dzieci szczepionych preparatem, który wywołał niezgłoszony odczyn, oraz wywołać dalsze konsekwencje zdrowotne dla społeczeństwa, dla którego opracowuje się programy szczepień z uwzględnieniem statystyk niepożądanych odczynów poszczepiennych i informacji zwrotnych o działaniu ubocznym preparatów szczepionkowych. Problem ten pomoże rozwiązać możliwość udziału rodziców w czynności zgłaszania NOP do sanepidu.

Warto zwrócić uwagę, że nie wykonano rzetelnych badań, aby porównać zdrowie dzieci szczepionych według pełnego programu szczepień i nieszczepionych wcale, ale istnieje coraz większa liczba badań sugerujących, że nieszczepione dzieci cieszą się znacznie lepszym zdrowiem, od ich zaszczepionych rówieśników [9]. Jest to obszar, w którym konieczne są dalsze badania.

System odszkodowań

Ze względu na ułomność polskiego systemu, wielu rodziców rozważa szukanie sprawiedliwości na drodze sądowej. Mimo przymusu, nie przewiduje się żadnej rekompensaty oraz opieki na odpowiednim poziomie. Rodzice dzieci z powikłaniami poszczepiennymi zmuszeni są finansować kosztowną rehabilitację z własnych pieniędzy.

W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego. Konieczne jest określenie, kto będzie odpowiadał prawnie za problemy zdrowotne dziecka i ewentualnie występujące dalsze powikłania. Dotychczas to rodzice są zmuszeni sami ponosić koszty dodatkowego leczenia i rehabilitacji oraz rezygnować z życia zawodowego, żeby zapewnić opiekę niepełnosprawnym dzieciom, które ucierpiały po podaniu szczepionki; rodzice ci ponoszą szkody moralne, którym nikt nie zadośćuczynił. Jednym z rozwiązań tego problemu powinno być utworzenie specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych
finansowanego lub częściowo finansowanego przez producentów szczepionek, co zostanie określone w osobnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Poprzez całkowicie niewydolny system rejestracji NOP nie można ocenić skutków społecznych i ekonomicznych programu szczepień prowadzonego w Polsce. Nikt też nie może ocenić wieloletnich kosztów terapii i hospitalizacji dzieci z powikłaniami poszczepiennymi, jak również kosztów odszkodowań, które skarb państwa powinien wypłacić poszkodowanym rodzinom, ponieważ nakładając przymus administracyjny i zalecając powszechne szczepienia, ponosi pełną odpowiedzialność za skutki. Zmiana ustawy pomoże rozwiązać te problemy i ustalić pełen bilans korzyści i strat programu szczepień prowadzonego w Polsce.

[1] http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20183
[2] http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/art20183.pdf
http://www.who.int/bulletin/volumes/89/5/10-081901/en/
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population and http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
[4] http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population i http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
[6] ETPC: Application no. 42197/98 by Ilaria SALVETTI against Italy
[7] Arlett, Dr. Peter, Setting the Scene: New European Union Pharmacovigilance Legislation, November 2012, slide 6 - (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2013/01/WC500137839.pdf) oraz http://who-umc.org/DynPage.aspx?id=105196&mn1=7347&mn2=7489&mn3=7248&newsid=11241
[8] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16689555
[9] http://www.vaxchoicevt.com/science/studies-comparing-vaccinated-to-unvaccinated-populations/, http://www.efi-online.de/wp-content/uploads/2014/10/VaccineFreeChildrenHealthier.pdf i http://www.vaccinationcouncil.org/quick-compare-2/

01.08.2015 22:01
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Petycja została wręczona przewodniczącemu Komisji Zdrowia. Mamy prawie 15 000 i prosimy o więcej podpisów.

Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP podczas posiedzenia 30.07.2015 r. nie pozwolił mi odczytać postulatów petycji, a Igor Radziewicz-Winnicki reprezentujący Ministerstwo Zdrowia publicznie nas obrażał i nie odpowiedział na pytania, które wspólnie z Włodzimierzem Pawelcem zadaliśmy mu w imieniu prawie 15 000 pacjentów. Żaden z senatorów nie podjął zgłaszanych przez nas poprawek, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci. 2 senatorów PO głosowało za ustawą, 2 senatorów PiS wstrzymało się od głosu. Tym samym ustawa 4.08.2015 r. trafi na posiedzenie senatu i jeśli nikt nie zgłosi poprawek, zostanie poddana ostatecznemu głosowaniu. Następnie trafi na biurko, być może jeszcze obecnego, prezydenta.
Prosimy o pisanie do senatorów, kontaktowanie się z ich biurami oraz pisanie do prezydenta i prezydenta elekta.
SKORO JEST RYZYKO, MUSI BYĆ WYBÓR
W POLSCE "ZA DARMO", ZNACZY POD PRZYMUSEM.

31.07.2015 10:56
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Mamy 10 000 podpisów! Agnieszka Maciąg poparła petycję.Dziękujemy!

Agnieszka Maciąg na pisała na FB: "Skoro jest ryzyko, to musi być wybór!

Nie jestem przeciwna szczepieniom, ale jestem za dostępem do wiarygodnej, rzetelnej i uczciwej informacji na ich temat – głównie jeśli chodzi o powikłania i skutki uboczne. Jestem również za prawem wyboru. Jako rodzice, to my jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie i prawidłowy rozwój naszych dzieci, dlatego naszym niezaprzeczalnym prawem jest swobodny dostęp do uczciwej i rzetelnej informacji o ryzyku, jakie niosą ze sobą poszczególne szczepionki.

Jako rodzice musimy mieć również prawo do decydowania o tym, co podajemy naszym dzieciom. Wydaje się to tak oczywiste! Niestety w naszym kraju tak nie jest! Już za kilka dni, bo 30 lipca zostanie przegłosowane w Senacie wprowadzenie obowiązkowych szczepień naszych dzieci bardzo kontrowersyjną szczepionką przeciwko wirusowi HPV.

Jesteśmy jednym krajem na świecie, który rozważa obowiązkowe szczepienia tym kontrowersyjnym preparatem. Rodzice, którzy będą unikali tych szczepień będą musieli zapłacić karę do 5.000 zł za każde niezaszczepione dziecko.

Jako społeczeństwo możemy nie wyrazić zgody na takie traktowanie dzieci oraz rodziców – podpisując petycję, w której nie zgadzamy się na obowiązek szczepień tak kontrowersyjnym preparatem oraz upominając się o uczciwą, rzetelną i wiarygodną informację na temat jego szkodliwości, powikłań i skutków ubocznych. Warto w tym miejscu podkreślić, że Polska jest krajem, w którym szczepienia są obowiązkowe - w krajach Zachodu są dobrowolne. W krajach Zachodu istnieje system odszkodowań za powikłania poszczepienne, a w Polsce nie - pomimo obowiązku szczepień."

28.07.2015 11:07
Zebrano 10000 głosów 27.07.2015 18:50
Zebrano 9000 głosów 26.07.2015 22:29
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Ustawa rozszerzająca obowiązek szczepień idzie do senatu! Potrzeba waszych podpisów!

Ustawa, która rozszerzy obowiązek szczepień przy zerowej odpowiedzialności za powikłania poszczepienne została przegłosowana przez sejm w błyskawicznym tempie. Teraz adresatem naszych apeli będzie senat. Posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia odbędzie się już 30 lipca 2015 r. Prosimy o podpisywanie petycji i kontaktowanie się z senatorami.

Poseł Patryk Jaki wczoraj napisał na swojej stronie FB: "Dziś w ramach protestu przeciwko rozszerzaniu obowiązki szczepień - wyciągnąłem kartę do głosowań. I zadaje kolejne pytania np. jak to się dzieję, że koncerny farmaceutyczne na świecie wypłacają miliardowe odszkodowania za powikłania poszczepienne, a w Polsce ktoś słyszał, żeby nawet 1 osoba poniosła odpowiedzialność?
Czy może wszędzie na świecie są powikłania a w Polsce nie ma?"

25.07.2015 21:38
Zebrano 7000 głosów 24.07.2015 23:00
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Przeciwko przyjęciu ustawy o rozszerzeniu przymusu szczepień głosowało 25 posłów

Przeciwko głosowali:
PO
Mirosława Nykiel
Agnieszka Pomaska
Irena Tomaszak-Zesiuk

PiS
Waldemar Andzel
Marek Ast
Andrzej Bętkowski
Przemysław Czarnecki
Józefa Hrynkiewicz
Mariusz Jędrysek
Lech Kołakowski
Adam Lipiński
Marek Łatas
Jacek Osuch
Dariusz Seliga
Maria Zuba

PSL
Henryk Smolarz
Piotr Walkowski

SLD
Tomasz Garbowski
Dariusz Joński

ZP
Arkadiusz Mularczyk
Andrzej Romanek
Jan Ziobro
Kazimierz Ziobro
Jacek Żalek

BC
Grzegorz Napieralski

24.07.2015 15:58
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

O 10:47 sejm przegłosował ustawę - teraz petycj kierujemy do senatorów!

Czy Polska stanie się jedynym krajem gdzie kontrowersyjna szczepionka przeciw HPV będzie obowiązkowa? Skoro jest ryzyko, musi być wybór. Prosimy o dalsze propagowanie petycji.
Za głosowało 406 posłów, przeciw 25. Dobrze zapamiętajcie ich nazwiska, wybory już blisko. http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=97&NrGlosowania=143

24.07.2015 13:07
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Za chwilę trzecie czytanie - walczymy dalej

Zignorowano głos prawie 6000 osób, które podpisały naszą petycję. Po godz. 9:00 trzecie czytanie ustawy (ok. 21 w kolejności) i głosowanie, które zakończy prace sejmu nad ustawą. Posłowie potrafią pracować wyjątkowo szybko i uchwalić ustawę błyskawicznie, gdy mają odpowiednią motywację. Mamy nadzieję, że było nią dobro pacjentów... Przed chwilą skończyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, gdzie miały być rozpatrywane poprawki ustawy rozszerzającej przymus szczepień o kolejne szczepionki. Nikt jednak nie miał żadnych wątpliwości i nie zgłoszono żadnych poprawek.

Posiedzenie sejmu można śledzić tutaj http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=B87A4548A2229261C1257E890023C995#

Nadal prosimy o składanie podpisów pod petycją, ponieważ będziemy walczyć o swoje prawa dalej (Senat, Prezydent). http://zmienmy.to/petycja/wiecej-przymusowych-szczepien-skoro-jest-ryzyko-musi-byc-wybor/

Problem narasta. Już nie da się go zamieść pod dywan. Koniec z narażaniem zdrowia i życia naszych dzieci dla zaspokojenia ambicji koncernów farmaceutycznych i ich lobbystów.

Podsumowanie statystyczne liczby przypadków NOP zgłoszonych przez rodziców szczepionych dzieci podczas akcji #czerwonakartka dla systemu szczepień (nie zgłoszonych przez lekarzy do oficjalnego rejestru prowadzonego przez PZH):

stany zapalne górnych dróg oddechowych - stany ciężkie, atypowe, powtarzające się lub przewlekłe 65
wielogodzinny krzyk, rozdrażnienie i płacz 46
silne azs, silna ogólna reakcja skórna, wysypki 46
biegunka, biegunka z krwią, wymioty, bóle brzucha, przewlekłe infekcje ukł. pokarmowego 38
zaburzenia oddychania, ataki duszności, sinienie, bezdech 33
regres mowy, regres rozwojowy, nieprawidłowe odruchy neurologiczne 33
wysoka gorączka 32
problemy z karmieniem, brak łaknienia 28
nieprawidłowe napięcie mięśniowe, asymetria 24
wiotkość, nadmierna senność, utrata przytomności 24
alergia lub nietolerancja pokarmowa 19
problemy z koncentracją, nadwrażliwość sensoryczna, nadpobudliwość 19
guzy w miejscu wkłucia, duże, długo utrzymujące się odczyny miejscowe 16
powiększenie węzłów chłonnych, ropnie podskórne 16
apatia, brak reakcji na bodźce 12
drgawki niegorączkowe, drżenie kończyn 12
padaczka, encefalopatia poszczepienna, zapalenie mózgu lub opon mózgowych 12
zaburzenia snu 10
astma oskrzelowa 10
krzyk mózgowy 8
oczopląs, zez, zaburzenia widzenia 7
problemy z wątrobą 7
zatrzymanie akcji serca, śpiączka 6
infekcje układu moczowego - przewlekłe, powtarzające się 6
sepsa 6
wodogłowie, krwiaki przymózgowe, wylewy 5
autyzm 5
bezwład, niedowłady, porażenia 4
zaburzenia pracy serca 4
zgon 4
zaburzenia równowagi, bóle i zawroty głowy 3
zaburzenia wzrostu 2
odra, świnka, różyczka poszczepienne 2
nowotwór 2
zakażenia bakteryjne 2
bolesność barku 1
cukrzyca 1
SPPE podostre stwardniające zapalenie mózgu 1
zaburzenia krzepliwości krwi 1

24.07.2015 9:03
Zebrano 5000 głosów 23.07.2015 23:23
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Podpisując petycję idziecie jak burza! 3000 podpisów w jeden dzień. Obejrzyjcie wczorajsze posiedzenie Komisji Zdrowia,

Podpisując petycję idziecie jak burza! 3000 podpisów w jeden dzień. Obejrzyjcie wczorajsze posiedzenie Komisji Zdrowia, gdzie szanse przedstawienia postulatów miała (z przerwami gdy odebrano jej prawo głosu) Justyna Socha ze STOP NOP. Dowiedzieliśmy się, że poseł Patryk Jaki dobrze rozumie obawy , a poseł Tadeusz Dziuba przedstawił ważne poprawki, które jednak odrzucono (2 głosy za, 12 przeciw). Dotyczyły pisemnie potwierdzonej informacji o powikłaniach przed wykonaniem szczepienia oraz obowiązkowego monitorowaniu stanu zdrowia pacjenta po szczepieniu.
Postawa posłów budzi duże emocje np.: "To jakaś parodia... właśnie widzę jak liczy się głos pacjentów! Porażka porażka i jeszcze raz porażka!!! Przepraszam, a co mają zrobić rodzice, których dzieci doświadczyły NOP? Mimo wszystko, pomimo ich dobra i bezpieczeństwa mają być szczepione, żeby cała populacja była zdrowa? To może od razu wydajmy na te dzieci wyrok śmierci! JAKIM PRAWEM ktoś może nakazać rodzicom szczepić dzieci skoro w razie jakiś powikłań umywa ręce i nie ma mowy a jakimkolwiek odszkodowaniu! To jest zbrodnia na polskich dzieciach! Mam nadzieję, że osoby odpowiedzialne za te barbarzyńskie ustawy kiedyś odpowiedzą, a już na pewno odpowiedzą za to na sądzie ostatecznym!"
Posiedzenie dostępne tutaj: www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=8AF6B4AB950C4D1AC1257E81003B8249#
Prosimy o dalsze składanie podpisów i propagowanie petycji. http://zmienmy.to/petycja/wiecej-przymusowych-szczepien-skoro-jest-ryzyko-musi-byc-wybor/

23.07.2015 9:29
Zebrano 2000 głosów 22.07.2015 13:52
Zebrano 1000 głosów 22.07.2015 10:05
Rozpoczęcie zbierania głosów 22.07.2015 0:40

Komentarze: