Wprowadźmy Konstytucję do polskich szkół! Lekcje obywatelskości dla najmłodszych Polaków

z22144487VKrakowskie-Przedmiescie-Manifestacja-w-obronie-ni

Nauczmy młodych Polaków czym jest Konstytucja, trójpodział władzy, niezależność sądów. Niech nasi licealiści wiedzą, jakie są prawa człowieka i obywatela; niech wiedzą czym jest demokracja. Z Waszą pomocą wprowadźmy do szkół lekcje o Konstytucji. Pokażmy najmłodszemu pokoleniu, czym jest demokracja.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej

Treść petycji:


Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

 

Szanowna Pani Minister,

zwracamy się do Pani z prośbą o podjęcie kroków w celu uzupełnienia programu dydaktycznego szkół ponadgimnazjalnych o przedmiot „Wiedza o Konstytucji oraz prawach człowieka”.

Obecnie na poziomie edukacji szkolnej w placówkach publicznych brak jest przedmiotu, który dostarczałby podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu demokracji. Młodzi Polacy po ukończeniu edukacji szkolnej nie mają podstawowego zrozumienia mechanizmów rządzących współczesymi demokracjami. Brak jest wiedzy o ustroju politycznym, podstawowych zasadach ustrojowych i prawach człowieka w Polsce. Luka ta przekłada się na słabość polskiego społeczeństwa obywatleskiego i ludności w rzeczowej ocenie decyzji politycznych.

Te braki w edukacji obywatelskiej trudne są do uzupełnienia już po wyjściu z systemu edukacji. Jesteśmy zdania, że rolą Ministra Edukacji Narodowej jest pomoc w zapewnieniu młodym Polakom rzetelnej edukacji obywatelskiej. Dlatego też zwracamy się do Pani Minister z prośbą i wprowadzenie do programu szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Wiedza o Konstytucji i prawach człowieka”.

Przedmiot ten zakładać by miał zapoznanie uczniów z podstawowymi założeniami ustroju politycznego Polski, wraz z aksjologią Konstytucji, zasadami ustrojowymi, systemem ochrony praw człowieka i obywatela. Krok ten pomoże w budowie świadomego społeczeństwa obywatelskiego, a wraz z nim – nowoczesnego patriotyzmu.

Z góry dziękujemy za pochylenie się nad naszą propozycją.

 

Z wyrazami szacunku,
Weronika Adamska

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 20 głosów 31.12.2017 19:22
Zebrano 10 głosów 22.11.2017 9:25
Rozpoczęcie zbierania głosów 19.11.2017 13:43

Komentarze: