Żądamy wypełnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę

grafika-final1

Chcemy przypomnieć prezydentowi, że został wybrany na podstawie Konstytucji, przed całą Polską przysięgał dochować wierności jej postanowieniom, a wszelkie decyzje powinien podejmować w zgodzie z tym właśnie dokumentem, który posiada najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w Polsce.
Adresat:
Andrzej Duda - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Prezydent Andrzej Duda w swoim orędziu do narodu ani słowem nie odniósł się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który ma obowiązek wypełnić. Chcemy przypomnieć prezydentowi, że został wybrany na podstawie Konstytucji, przed całą Polską przysięgał dochować wierności jej postanowieniom, a wszelkie decyzje powinien podejmować w zgodzie z tym właśnie dokumentem, który posiada najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w Polsce.

Przypominamy, że art. 190 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej mówi, że „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.”. Prezydent, ignorując wyrok, w oczywisty sposób łamie Konstytucję. Oprócz Trybunału Konstytucyjnego – organu powołanego do stania na straży konstytucji, opinię tę głoszą także wybitni prawnicy z Wydziałem Prawa Uniwersystetu Jagiellońskiego – Alma Mater prezydenta – włącznie.

 

POLUB FANPAGE AKCJI
KLIKNIJ

Treść petycji:


Jego Ekscelencja
Prezydent RP
Andrzej Duda

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3.12.2015 r. oczekujemy od Pana niezwłocznego odebrania ślubowania od trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych 8 października 2015 r.

3 grudnia 2015 r. w sprawie K 34/15 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

Art. 137 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) w zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa 6 listopada 2015 r., jest zgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

Art. 21 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 rozumiany w sposób inny, niż przewidujący obowiązek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznego odebrania ślubowania od sędziego Trybunału wybranego przez Sejm, jest niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji.

Podczas debaty przedwyborczej z Prezydentem Bronisławem Komorowskim mówił Pan, że Prezydent ma stać na straży Konstytucji i czuwać nad jej przestrzeganiem. Kilkakrotnie powoływał się Pan na wyroki Trybunału Konstytucyjnego, broniąc tym samym jego niezależności. Artykuł 190 Konstytucji mówi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, a ich ogłoszenie w organie urzędowym ma być niezwłoczne. Przypominamy te przepisy, chociaż wierzymy, że doktor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zna je doskonale. Co Pan rozumie pod pojęciem słowa „niezwłocznie”, mogliśmy zaobserwować rano 3 grudnia 2015 r., kiedy zaledwie kilka godzin po wyborze przez Sejm w burzliwych i kontrowersyjnych okolicznościach pięciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego przyjął Pan od czterech z nich ślubowanie. Dlaczego wobec tego zwleka Pan z zaprzysiężeniem trzech sędziów, którzy – zgodnie z Konstytucją, której obiecał Pan strzec – zostali wybrani ponad dwa miesiące temu? 

Panie Prezydencie, w wielu swoich wypowiedziach wspomina Pan i chwali prezydenturę śp. Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński o Trybunale Konstytucyjnym mówił tak: „Nawet jeżeli w moim przekonaniu każda władza może podlegać krytyce, a więc i Trybunał, to jest to władza, której istnienie i kompetencje są co do zasady niepodważalne (…) Jest również rzeczą normalną, że orzecznictwo Pań i Panów sędziów może być przedmiotem dyskusji. Ale nie zmienia to faktu, że ta dyskusja, szczególnie po wydaniu orzeczenia, ma jedynie teoretyczny charakter, ponieważ zgodnie z naszą Konstytucją orzeczenie takie ma moc powszechnie obowiązującą”.

Nie przyjmując ślubowania od trzech wybranych zgodnie z Konstytucją sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie tylko nie dotrzymuje Pan słów z kampanii wyborczej i staje w ostrej sprzeczności z poglądami śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – którego tak Pan przecież cenił – ale przede wszystkim łamie Pan prawo, a na to godzić się nie możemy.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, co w ostatnich tygodniach dzieje się w naszym kraju. Kwestionowanie kompetencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz lekceważenie jego wyroków przez władze państwowe doprowadziło do jawnego złamania Konstytucji i fundamentalnych zasad demokracji – zasady trójpodziału władzy, zasady państwa prawa oraz zasady konstytucjonalizmu i praworządności. Mamy poważne obawy, czy artykuł 2 Konstytucji RP, mówiący o tym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, ma jeszcze zastosowanie. Głęboko zaniepokojeni są także obywatele innych państw, a także zagraniczne instytucje. Polsce, za nierespektowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, a więc i łamanie Konstytucji, grożą międzynarodowe sankcje, z zawieszeniem członkostwa w Unii Europejskiej włącznie.

24 maja 2015 r. większość uprawnionych do głosowania zaufała Panu, wybierając Pana na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 6 sierpnia 2015 r. złożył Pan wobec Zgromadzenia Narodowego, ale i wobec wszystkich Polaków, przysięgę, w której obiecał Pan „dochować wierności postanowieniom Konstytucji”. To ostatni moment, aby przekonał Pan nas, Obywateli, że nie mijał się Pan z prawdą.

W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Prezydenta o rozpatrzenie niniejszej petycji. Wierzymy, że w imię wszystkich obietnic i przysiąg, które Pan złożył, oraz w imię prawa spotka się ona z pozytywną odpowiedzią.

 

                                                                                                                    Z wyrazami szacunku,

Administratorzy strony
„Nie śpię, bo czekam na dobrą zmianę”

 

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 200 głosów 06.06.2018 18:35
Zebrano 100 głosów 16.12.2015 11:53
Zebrano 50 głosów 11.12.2015 13:47
Rozpoczęcie zbierania głosów 09.12.2015 13:33

Komentarze: