Zagospodarowanie placu między ulicami Kassyusza i Kadłubka

31265510_1913151825433043_159303738408564172_n

Wykupienie przez Miasto Poznań terenu - placu znajdującego się między ulicami Kassyusza, Kadłubka i Galla i utworzenie tam ponownie placu zabaw, boisk rekreacyjnych oraz miejsca wypoczynku dla mieszkanek i mieszkańców Osiedla Jeżyce.
Adresat:
Prezydent Miasta Poznań
prezydent@um.poznan.pl

Treść petycji:


Prezydent Miasta Poznań

 

Jeżyce potrzebują przestrzeni spotkań i rekreacji!

Apelujemy o dokonanie wymiany terenów między Miastem Poznań a PKP, tak by pozyskać dla Miasta działki znajdujące się między budynkami położonymi wzdłuż ulic Kadłubka, Galla i Kassyusza: obręb 21 (Jeżyce), arkusz 15, działki 41/3.

Wskazane tereny, które dawniej służyły rekreacji, spotkaniom, uprawianiu sportu i zabawom dzieci, od lat ulegają dewastacji. Ponieważ nie znajdują się w zasobie miejskim, nie ma możliwości, aby jej zapobiec i przywrócić im dawną funkcję. Wnioskujemy o pozyskanie tych terenów, a następnie rekultywację zieleni, nasadzenie drzew, utworzenie placu zabaw, stworzenie boisk sportowych dla młodzieży, siłowni dla seniorów oraz miejsca rekreacji.

Jeżyce są osiedlem szczególnie gęsto zamieszkałym, ilość zieleni przypadająca na mieszkańca w skali miasta jest tu szczególnie niska, a liczba placów zabaw i terenów rekreacyjnych minimalna. Dlatego wskazany teren miałby dla mieszkańców tego obszaru ogromną wartość. Jednocześnie jego położenie oraz ochrona konserwatorska czynią je pozbawionymi wartości komercyjnej, co potwierdza wydanie dwóch decyzji odmownych na wnioski o wydanie warunków zabudowy (nr decyzji 35/2015 i 2/2016).

Apel kierujemy do władz Miasta Poznań aby porozumiały się z PKP.

 

Z poważaniem,

Agata Wojtczak

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 09.05.2018 12:07

Komentarze: